Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na YouTube

NASZE ATUTY

 • zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów m. in.:

  - logopedów,

  - psychologów,

  - pedagogów,

  - oligofrenopedagogów,

  - surdopedagogów,

  - tyflopedagogów;
 • darmowe zajęcia wczesnego wspomagania;
 • współpraca z rodzic...

Jaś i Małgosia

ul. Boh. Warszawy 31-35 pok. 406-407
78-400 Szczecinek
tel. 503 395 265
faks: 94 721 22 56
tel. kom. 531 740 007
mail: jasimalgosia@fikk.pl

WWRD
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia nieprawidłowego rozwoju do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów potrzeb.

W Jasiu i Małgosi zajęcia wczesnego wspomagania (WWRD) mogą być prowadzone przez: logopedów, psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów albo innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka.

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, powinien zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej Jaś i Małgosia. Nasi specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania (WWRD). Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

W Jasiu i Małgosi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone są dla wszystkich dzieci b e z p ł a t n i e.

W zależności od potrzeb dziecka wymiar zajęć ustalany jest od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z pełnym przygotowaniem pedagogicznym.

Zajęcia odbywają się zazwyczaj replicas de relojes suizos w gabinetach specjalistycznej pracy z dzieckiem, ale w miarę potrzeb i w uzgodnieniu z rodzicami malucha specjaliści Jasia i Małgosi mogą na zajęcia dojechać do miejsca zamieszkania dziecka.Zapraszamy!
Zespół Jasia i Małgosi

Realizacja: YaPIS.net © Copyright FIKK 2021