Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na YouTube

NASZE ATUTY

 • zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów m. in.:

  - logopedów,

  - psychologów,

  - pedagogów,

  - oligofrenopedagogów,

  - surdopedagogów,

  - tyflopedagogów;
 • darmowe zajęcia wczesnego wspomagania;
 • współpraca z rodzicami dzieci;
 • elastyczne godziny zajęć replica uhren;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • przyjazna atmosfera;
 • nowoczesne metody pracy;
 • możliwość prowadzenia zajęć domowych;
 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • nadzór Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatowego;

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z zadaniami wykonywanymi przez placówki, dla których organem prowadzącym jest Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne przyjmuje i rozpatruje fundator Marcin Kalisiak.

Skargi i wnioski składać można pisemnie na adres "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne, ul. Boh Warszawy 31-35 lok. 405, 78-400 Szczecinek, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fikk.pl lub faxem na numer 94 721 22 56. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Realizacja: YaPIS.net © Copyright FIKK 2021