Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na YouTube

NASZE ATUTY

 • zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów m. in.:

  - logopedów,

  - psychologów,

  - pedagogów,

  - oligofrenopedagogów,

  - surdopedagogów,

  - tyflopedagogów;
 • darmowe zajęcia wczesnego wspomagania;
 • współpraca z rodzicami dzieci;
 • elastyczne godziny zajęć;
 • entuzjazm i zaangażowanie;
 • przyjazna atmosfera;
 • nowoczesne metody pracy;
 • możliwość prowadzenia zajęć domowych;
 • indywidualne podejście do każdego dziecka;
 • nadzór Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatowego;

IDEA
Jasia i Małgosi

Ideą "Jasia i Małgosi" jest zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości zajęć dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z naszymi zamierzeniami oferta ma być dostępna dla wielu rodzin, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, by większość zajęć była b e z p ł a t n a.

Tak jest w przypadku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizowanych dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wieku szkolnego.

Powyższe wynika z filozofii Fundacji "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne, która jest organem prowadzącym "Jasia i Małgosi".

Pomysł stworzenia najmłodszym możliwości uczestniczenia w zajęciach z logopedami, psychologami, fizjoterapeutami itd. zakiełkował już dawno, jednak decyzja o jego realizacji zapadła w lipcu 2013r.

Chcieliśmy stworzyć niekomercyjny podmiot, który zapewniałby rodzicom gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Dlatego zdecydowaliśmy się na działanie w formie niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej tj. podmiotu opartego o ustawę o systemie oświaty. Wszystkie placówki prowadzone w ramach tych przepisów podlegają nadzorowi właściwego miejscowo kuratora oświaty oraz starosty.

Dodatkowo w poradni - w odróżnieniu od prywatnego gabinetu psychologicznego lub logopedycznego - zajęcia prowadzić mogą jedynie specjaliści posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne. Daje to rodzicom pewność, że ich dzieci są w dobrych rękach.

Obecnie poradnie Jaś i Małgosia działają w kilkunastu powiatach, w czterech województwach - zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Ilość poradni rośnie!. W zajęciach Jasia i Małgosi mogą oczywiście brać udział również dzieci z innych miejscowości.

Oferta Jasia i Małgosi przewiduje możliwość pracy z dzieckiem zarówno w poradni, jak rówież w miejscu zamieszkania dziecka. W zajęciach mogą oczestniczyć rodzice.Zapraszamy!
Zespół Jasia i Małgosi

Realizacja: YaPIS.net © Copyright FIKK 2019