Znajdź nas na Facebooku
Znajdź nas na YouTube

KONFERENCJA
pt. ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE - DIAGNOZA, TERAPIA, SZANSE I ZAGROZENIA

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Szczecinku pod naukowym patronatem EWS Warszawa oraz współudziale: "Jaś i Malgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne oraz Fundacji Frax Miedzyborz i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu

Miejsce konferencji: Centrum Konferencyjne ZAMEK
ul. Adama Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek

rejestracja uczestników godz. 9.00


Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie środowiska terapeutycznego, pedagogicznego, psychologicznego, medycznego oraz rodziców na rzetelną wiedzę o metodach, technikach terapeutycznych, diagnozie, edukacji dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Niniejsze wydarzenie wynika również z potrzeby wymiany poglądów dotyczących rożnych, czasem odmiennych podejść do zagadnienia wspomagania rozwoju, terapii dziecka z deficytami rozwojowymi. Zagadnienie to jest zarówno przedmiotem refleksji naukowej, jak również wiąże się bezpośrednio z dziedziną oddziaływań praktycznych. Podczas konferencji organizatorzy liczą na wymianę doświadczeń tych typowo akademickich, jak i praktycznych związanych z powyższa tematyką.

W programie konferencji przewidziane są również warsztaty dla rodziców i terapeutów:

1. Pewna miednica, a poczucie pewności i bezpieczeństwa u dziecka z autyzmem. (warsztat poprowadzi Lubosz Amerski, fizjoterapeuta, terapeuta manualny, Gorzów Wlkp)

2. Koherencja terapii ręki i integracji sensorycznej (warsztat poprowadzą Joanna Kuźminska doktorant DSW, Marta Mieszala doktorant DSW, terapeuta SI)

3. Spotkajmy się z językiem migowym (warsztat poprowadzi Marta Mieszala doktorant DSW)

Patronat naukowy: Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie

Komitet naukowy konferencji:
Prof. Joanna Kruk-Lasocka (Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław)
Prof. WSEWS Marek Rybiński Warszawa
Mgr Wojciech Modzelewski EWS Centrum Integracji Sensorycznej Warszawa

Obszary wystąpień: medyczny, terapeutyczny, edukacyjny

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego: do 15 sierpnia 2016r.
Zgłoszenia uczestnictwa biernego: do 10 września 2016r.
Koszt konferencji: 50 zł
Koszt udziału w warsztatach: 30 zł (1 warsztat)
Zgłoszenia: konferencja.szczecinek@interia.pl
Uczestnicy konferencji oraz warsztatów otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Płatność należy dokonać przelewem na konto:
16 1240 3679 1111 0010 6779 8055
z dopiskiem: Konferencja Szczecinek, imię i nazwisko uczestnika (np. konferencja Szczecinek - Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 10.09.2016 r. na adres mailowy:
konferencja.szczecinek@interia.pl

Wsparcia niniejszemu wydarzeniu udzielają:
Fundacja na rzecz osób i rodzin z zespołem łamliwego chromosomu X, niepełnosprawności intelektualnej i spektrum autyzmu Rodzina Fra X, Miedzybórz
"Jaś i Malgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne, Szczecinek

Prelegenci:
Magdalena Prentka
Mariusz Zborowski
Iwona Gryszkin
Klaudia Kwiatkowski
Joanna Kulisiak-Kaźmierczak
Joanna Zborowska
Marta Mieszala
Joanna Kuźminska
Monika Habik
Bożena Czerwinska
Lubosz Amerski
Mariusz Grzana
Aleksandra Rajtar
Lidia Jaworska
Elżbieta PierzynaRealizacja: YaPIS.net © Copyright FIKK 2022