Idea Jasia i Małgosi

Fundacja „Jaś i Małgosia” Szkoły i Placówki Terapeutyczne swoimi korzeniami sięga do istniejącej od 2005 roku Fundacji Instytut Kształcenia Kadr.

FIKK z założenia zajmowała się podnoszeniem kwalifikacji osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych (kursy, konferencje i szkolenia). Już w tamtym czasie znaczna część oferty skierowana była do osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Odpowiadając na wskazywane potrzeby rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami, w 2013 roku sformalizowała się idea „Jasia i Małgosi” i powstały nasze pierwsze niepubliczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalizujące się we wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Niedługo później działania Fundacji zostały poszerzone o placówki terapeutyczno – edukacyjne, takie, jak:

Ośrodki Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawcze (OREWy)

Nasza kadra

Realizacja: YaPIS.net © Copyright Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Zdjęcia Freepik.com

Top